Αντρική Φορεσιά

Ζίπκα

Γύρω στο 1910, οι πιο πολλοί άνδρες στον Πόντο, ειδικά στα παράλια και τα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουν ήδη υιοθετήσει το ευρωπαϊκό κοστούμι τμηματικά και συνολικά. Στα χωριά αλλά και οι ηλικιωμένοι των πόλεων διατηρούν την παραδοσιακή γιορτινή αμφίεση.

Ζίπκα ονομάζεται το σύνολο της ανδρικής ποντιακής φορεσιάς. Είναι μια ενδυμασία που φορούσαν Αρμένιοι, Τούρκοι (Τσέτες), Γεωργιανοί, Λαζοί κά λαοί και την υιοθέτησαν και οι Έλληνες του Πόντου, λίγο πριν από το 1900· αγαπητή κυρίως στους ένοπλους, διότι τους έδινε μεγαλύτερη άνεση στην κίνηση, ενώ συναντάται σε ολόκληρο τον Πόντο σε διάφορες παραλλαγές. Είναι ενδεχόμενα σύνθετη λέξη, από την ξενική ζιπ (παντελόνι) και την ελληνική κα (κάτω) που θέλει να προσδιορίσει το «παντελόνι που φτάνει μέχρι κάτω».

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More