Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Στέγης, στις 8 το απόγευμα, μαζί με εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More