Αιτήσεις και Έντυπα

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο που επιθυμείτε και αφού το συμπληρώσετε να το φέρεται στην έδρα Συλλόγου είτε με email στο info@kallitexnikistegipontion.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ