Κοτσαγκέλ

Λαογραφικά στοιχεία

Χορευότανε στο τέλος της γαμήλιας διασκέδασης. Μ’ αυτόν τον χορό αποχωρούσαν οι καλεσμένοι για τα σπίτια τους. Ο πρώτος κρατάει το μαντήλι. Είναι χορός μεικτός και τελετουργικός κι ο μόνος από τους ποντιακούς χορούς που δεν έχει καθορισμένη μορφή και φορά. Το σχήμα του δε, είναι άλλοτε κυκλικό κι άλλοτε ελικοειδές, με ποικιλία στροφών.

Ήθη-ΈθιμαΛαογραφίαΠοντιακοί ΧοροίΠόντος