Η κορ’ επήεν σον παρχάρ

Η κορ’ επήεν σον παρχάρ

 

Η κορ εποίεν σο παρχάρ,

ε! ε! πουλίμ, πουλίμ

 

να ίνεται ρομάννα,

έλα έλα λέγοσε.

 

Κε γιάτατεν θα ίνουμαι,

ε! ε! πουλίμ, πουλίμ

 

κε κινηγός ορμάνε,

έλα έλα λέγοσε.

 

Άλλο κι πάω σον παρχάρ,

ε! ε! πουλίμ, πουλίμ

 

άλλο κι παρχαρεύω,

έλα έλα λέγοσε.

 

Άλλο κι λέγω και γελώ,

ε! πουλίμ

 

άλλο κι μασχαρεύω,

έλα έλα λέγοσε

Η κόρη πήγε στις βοσκές

 

Η κόρη πήγε στις βοσκές

ε! ! πουλάκι μου,πουλί μου

 

να γίνει βοσκομάνα

έλα έλα σου λέω.

 

Και γώ γι’αυτήν θα γίνω

ε! ε! πουλάκι μου,πουλί μου

 

κυνηγός στα ρουμάνια(δάση)

έλα έλα σου λέω.

 

Άλλο δεν πάω στις βοσκές

ε! ε! πουλάκι μου,πουλί μου

 

άλλο δεν θα βόσκω

έλα έλα σου λέω.

 

Άλλο δεν θα μιλώ και δεν θα γελώ

ε! πουλί μου

 

άλλο δεν θα πηγαίνω στα μοσχάρια

έλα έλα σου λέω

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More