Γέμουρα

Λαογραφικά στοιχεία

Είναι μια μορφή Τρυγόνας  η οποία σε βάθος χρόνου μάλλον έχει διαφοροποιηθεί από την αρχική του μορφή αφού συγγενεύει περισσότερο με το Τέρς Άκνταγ Μα(ν)τέν που και εκείνο κινείται προς τα αριστερά, μπορεί να σχηματίζει ανάποδη σπείρα και έχει τα ίδια ακριβώς βήματα.

Εικάζεται ότι στα χωριά της Γεμουράς ο χορός αυτός χορευόταν σαν παραλλαγή του Εταιρέ με δύο επιπλέον βήματα προς τα αριστερά και είχε σαν βάση το Τίκ΄σο γόνατον.

Παίζεται κυρίως με λύρα και ο ρυθμός του είναι επτάσημος 7/8 (2-2-3).

Χορογραφία

Μεικτός χορός που έχει 8 βήματα και χορεύεται σε κλειστό κύκλο. Η αρχική λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες.

Πάτημα-ώθηση δεξιού ποδιού λοξά αριστερά προς το κέντρο του κύκλου (βήμα 1) πάτημα αριστερού που βρίσκεται λίγο πιο πίσω από το δεξί προς τα αριστερά (βήμα 2), πάτημα –ώθηση του δεξιού στην διάσταση προς τα αριστερά (τα αριστερό είναι σε μικρή άρση λυγισμένο βήμα 3) προσγείωση-πάτημα στο αριστερό με μετακίνηση προς τα αριστερά  στην διάσταση (βήμα 4). Πάτημα-αναπήδηση του δεξιού ποδιού στον τόπο και μικρή άρση του αριστερού με ταυτόχρονη κίνηση-αιώρηση των χεριών προς τα εμπρός (5ο βήμα) ακολουθεί επιτόπιο πάτημα με μεταφορά όλου του βάρους στο αριστερό πόδι που  κινείται πάντα στην νοητή περιφέρεια του κύκλου με αιώρηση χεριών προς τα πίσω (6ο βήμα επιτόπιο), επιτόπιο πάτημα-ώθηση δεξιού ποδιού και μικρή άρση του αριστερού (το δεξί βρίσκεται ήδη προς το κέντρο του κύκλου και το αριστερό πίσω από το δεξί με αιώρηση των χεριών προς τα εμπρός βήμα 7) πάτημα-προσγείωση του αριστερού ποδιού στην διάσταση αριστερά τα χέρια λυγίζουν στους αγκώνες και είναι παράλληλα προς το σώμα (βήμα 8) ενώ το σώμα αποκτά φορά λοξά αριστερά προς την μεριά που κινείται ο χορός. Στα τρία επιτόπια βήματα με τα οποία κλείνει ο χορός το σώμα έχει φορά προς το κέντρο του κύκλου.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More