Λέτσι

Λαογραφικά στοιχεία

Η χορογραφία του χορού ανήκει στον Μιχάλη Καραβελά και τον Μάκη Πετρίδη την δεκαετία του 60, στην Καλλιτεχνική Στέγη Βορείου Ελλάδος για να καλύψει της ανάγκες μιας εκδήλωσης στην Αμερική. Συνήθως χορεύεται πριν από την Λετσίνα σε πολύ αργό ρυθμό ενώ όταν αλλάζει ο ρυθμός χορεύεται η Λετσίνα. Μπορεί να παίζεται από όλα τα μουσικά όργανα και με κλαρίνο και δεν συνοδεύεται από τραγούδι.

Ένας άλλος χορός με την ονομασία Λέτσι χορεύεται στην Νέα Τραπεζούντα της Κατερίνης, επειδή οι Οφλήδες (κάτοικοι του Όφεως στον Πόντο) της Νέας Τραπεζούντας έμαθαν τον χορό από τους Κιμισχαναλήδες (κάτοικοι της Αργυρούπολης του Πόντου) όταν το πρώτο διάστημα που ήρθαν στην Ελλάδα ήταν κάτοικοι του Παραδεσίου της Δράμας (στοιχεία παρμένα από την 2η Πανελλήνια Ημερίδα – Σεμινάριο Χορού της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, πρώτο μέρος ερωτήσεων που έγινε στις 5/11/2010 στην Κιβωτό της Κοζάνης).

Χορογραφία

Αριστερόστροφος μεικτός χορός που χορεύεται σε κλειστό κύκλο, έχει 10 βήματα και η αρχική λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια παράλληλα προς το σώμα. Στρίψιμο του σώματος προς τα αριστερά με έντονο σκύψιμο του κορμού από την μέση και πάτημα με την μύτη του δεξιού ποδιού στην διάσταση αριστερά στην νοητή περιφέρεια του κύκλου που κινείται ο χορός (βήμα 1), πάτημα ολόκληρου του δεξιού πέλματος στο δάπεδο καθώς εκτελείται πάτημα με την μύτη του αριστερού ποδιού στην διάσταση λοξά αριστερά μαζί με τον κορμό (βήμα 2) πάτημα ολόκληρου του αριστερού πέλματος στο δάπεδο καθώς εκτελείται πάτημα με την μύτη του δεξιού ποδιού λοξά δεξιά μαζί με τον κορμό (βήμα 3) αλλαγή κατεύθυνσης κατά 180 μοίρες με άξονα περιστροφής το δεξί πόδι καθώς το πρόσωπο κοιτάζει προς την δεξιά πλευρά του κύκλου με προβολή της μύτης του αριστερού ποδιού στην διάσταση δεξιά (βήμα 4) πάτημα δεξιού ποδιού δίπλα στο αριστερό (βήμα 5) πάτημα αριστερού στον τόπο με αλλαγή κατεύθυνσης, το πρόσωπο κοιτάζει το κέντρο του κύκλου και προβολή της μύτης του δεξιού ποδιού προς το κέντρο του κύκλου (τα χέρια αιωρούνται τώρα προς τα πίσω βήμα 6) πάτημα δεξιού ποδιού πίσω και προβολή της μύτης του αριστερού προς το κέντρο του κύκλου (τα χέρια αιωρούνται από πίσω προς τα εμπρός βήμα 7) πάτημα αριστερού ποδιού πίσω στον τόπο και προβολή της μύτης του δεξιού ποδιού προς το κέντρο με κυκλική κίνηση καθώς τα χέρια ανεβαίνουν στην ανάταση (βήμα 8) κατά τον ίδιο τρόπο προβάλει το αριστερό προς το κέντρο του κύκλου (βήμα 9) και στο βήμα 10 προβάλει η μύτη του δεξιού. Στα βήματα που γίνονται προς τα αριστερά τα χέρια είναι παράλληλα προς το σώμα. Ο ρυθμός είναι επτάσημος 7/8 (2-2-3).

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More