Μαύρον Πεγάδ΄

Λαογραφικά στοιχεία

Καράπουνάρ (Karapinar) είναι ένα χωριό της Μπάφρας με μεγάλη συμμετοχή των αντρών του στο αντάρτικο, που στις αρχές της δεκαετίας του 1910 είχε 800 κατοίκους. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος πυρπολήθηκε και καταστράφηκε πολλές φορές από τους Τούρκους (1917, 1919, 1921). Την τελευταία φορά οι Τούρκοι αφού περικύκλωσαν το χωριό συνέλαβαν όσα γυναικόπαιδα δεν πρόλαβαν φύγουν και να κρυφτούν στο βουνό, αφού κακοποίησαν τις γυναίκες έκλεισαν 62 από αυτές στην εκκλησία του χωριού και τις έκαψαν. Όσες γλύτωσαν κρύφτηκαν μέσα στον κάμπο και όταν έβλεπαν κάποιον γνωστό κουνούσαν τα μαντήλια τους για να μην εντοπιστούν από τους τούρκους. Τελικά από όλο το χωριό σώθηκαν μόνο 120 άτομα. Για να τιμήσουν τις κοπέλες που βρήκαν αυτόν τον μαρτυρικό θάνατο χόρεψαν αυτόν τον χορό (Ν. Ζουρνατζίδης, Συμβολή στην Έρευνα του Ποντιακού Χορού) .

Παίζεται συνήθως με ζουρνά, νταούλι ή και λύρα

Χορογραφία

Μεικτός δεξιόστροφος χορός που έχει 11 βήματα και η αρχική λαβή είναι από τις παλάμες με τους αγκώνες λυγισμένους παράλληλα στο σώμα. Οι χορευτές κρατούν μαντήλια. Πάτημα-λύγισμα δεξιού ποδιού στην διάσταση δεξιά (βήμα 1) το αριστερό περνά πίσω από το δεξί και τα χέρια αιωρούνται προς τα πίσω (βήμα 2) πάτημα-αναπήδηση δεξιού στην διάσταση δεξιά με τα χέρια να επιστρέφουν στην αρχική θέση (βήμα 3). Στα βήματα αυτά το σώμα έχει μία έντονη κάμψη προς τα εμπρός. Δύο αναπηδήσεις στο δεξί με προβολή του αριστερού ποδιού τεντωμένο προς το κέντρο του κύκλου (βήματα 4 και 5), διπλή αναπήδηση αριστερού με προβολή του δεξιού ποδιού  τεντωμένο προς το κέντρο του κύκλου (βήματα 6 και 7). Εκτελούνται άλλες 2 αναπηδήσεις και το δεξί και άλλες δύο για το αριστερό (βήματα 8-11). Όλες οι αναπηδήσεις βήματα γίνονται στον τόπο.

Ο ρυθμός είναι εννεάσημος 9/8 (3-2-2-2).

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More