Παπόρ΄

Λαογραφικά στοιχεία

Το Παπόρ΄ έχει τα ίδια ακριβώς βήματα με το «Καλόν Κορίτς» (δηλαδή 16) και ίσως το ίδιο ύφος με τις εξής όμως διαφορές: τα χέρια προβάλουν προς τα εμπρός στα πλάγια βήματα το κορμί σκύβει και αυτό προς τα μπρος ενώ στα τριαράκια του Τίκ Διπλόν τα χέρια ανεβαίνουν έτσι ώστε οι αγκώνες να σχηματίζουν ορθή γωνία. Η ονομασία του χορού προήλθε από τον στίχο του γνωστού τραγουδιού (Μάνα τέρεν το παπόρ΄ ντ΄άσκεμα κουνίεται κ.λ.π) και ήταν γνωστός στα γύρω χωριά της Λιβεράς όπως αυτό του Κοσμά της Ματσούκας. Αποτελεί χορογραφική παραλλαγή του χορού της «Σερανίτσας». Στα πλάγια βήματα πάντα προπορεύεται το δεξί πόδι ενώ το αριστερό βρίσκεται μόνιμα πιο πίσω.

Χορογραφία

Προβολή του δεξιού ποδιού λοξά δεξιά προς το κέντρο του κύκλου (1ο βήμα) ακολουθεί πάτημα-λύγισμα στο αριστερό πόδι που κινείται πάντα στην νοητή περιφέρεια (λίγο πιο πίσω από το δεξί 2ο βήμα), το δεξί πατά-λυγίζει προς τα δεξιά (3ο βήμα) και (4ο βήμα) πάτημα αριστερού στον τόπο (τα βήματα αυτά είναι μικρότερα από αυτά που εκτελούνται προς τα αριστερά γιατί ο χορός κινείται αριστερά). Στη συνέχεια το δεξί πατά-λυγίζει προς τα αριστερά (5ο βήμα), (6ο βήμα) το αριστερό πατά-λυγίζει αριστερά (7ο βήμα) το δεξί πατά-λυγίζει αριστερά και (8ο βήμα) πάτημα δεξιού ποδιού πίσω από το αριστερό στην νοητή περιφέρεια του κύκλου για να ακολουθήσουν τα 4 επιτόπια τριαράκια με σουστάρισμα. (9ο & 10ο βήμα) δεξιό τριαράκι στην διάσταση (11ο & 12ο βήμα) αριστερό τριαράκι στην διάσταση (13ο & 14ο βήμα) δεξιό τριαράκι στην διάσταση (15ο & 16ο βήμα) αριστερό τριαράκι.

Ο ρυθμός είναι πεντάσημος 5/8 (2-3).

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More