Τέρς

Λαογραφικά στοιχεία

Τέρς στην Ποντιακή διάλεκτο σημαίνει ανάποδα.  Λέγεται ότι επειδή ο χορός κινείται προς τα αριστερά (δηλαδή ανάποδα) σε αντίθεση με τους περισσότερους χορούς που κινούνται προς τα δεξιά (δηλαδή κανονικά) ήταν ό λόγος που του δόθηκε η ονομασία αυτή. Είναι μια μορφή Τρυγόνας σε διαφορετική μουσική και χορευτική παραλλαγή, αφού το πόδι που προπορεύεται είναι το αριστερό και στο 5ο  βήμα έχουμε μικρή αναπήδηση στο δεξί καθώς το αριστερό πόδι σταυρώνει προς το κέντρο του κύκλου περνώντας μπροστά από το δεξί και προσγειώνεται δίπλα σε αυτό, μικρή κάμψη-αναπήδηση των σταυρωμένων ποδιών καθώς τα δύο πόδια λύνονται και προσγειώνεται πρώτα το αριστερό και μετά το δεξί (βήμα 6).

Χορογραφία

Χορεύεται σε κλειστό κύκλο, η αρχική λαβή είναι πιάσιμο είναι από τις παλάμες με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες και έχει 6 βήματα. Πάτημα αριστερού ποδιού στην διάσταση λοξά αριστερά (βήμα 1) ακολουθεί το δεξί  που πατά αριστερά χωρίς να προσπερνά το αριστερό που είναι το πόδι που προπορεύεται στον χορό (βήμα 2). Το δεξί πόδι σπρώχνει σε πάτημα το αριστερό στην διάσταση αριστερά (βήμα 3) ακολουθεί το δεξί προς τα αριστερά χωρίς να το προσπερνά (βήμα 4). Μικρή αναπήδηση στο δεξί καθώς το αριστερό πόδι σταυρώνει περνώντας μπροστά από το δεξί και προσγειώνεται δίπλα σε αυτό ενώ τα χέρια αιωρούνται μπρος-πίσω (βήμα 5) μικρή κάμψη-αναπήδηση των σταυρωμένων ποδιών με επαναφορά των χεριών εμπρός καθώς τα δύο πόδια λύνονται και προσγειώνεται πρώτα το αριστερό και μετά το δεξί στην αρχική τους θέση με ταυτόχρονη αιώρηση των χεριών από μπρός προς τα πίσω.

Ιστορικά στοιχεία

Τον χορό έδειξε στον Νίκο Ζουρνατζίδη ο Ελευθεριάδης Ελευθέριος που γεννήθηκε στην Μακεδονία το 1932 από γονείς που κατάγονταν από το Κιουμούς Μα(ν)τέν. Στην καταγραφή του βίντεο που παρουσιάζεται μετρήσαμε 6 βήματα με το αριστερό πόδι να ξεκινάει τον χορό. Σε όλες τις τρυγόνες του Ανατολικού αλλά και του Δυτικού Πόντου ο χορός ξεκινά με πάτημα του δεξιού ποδιού λοξά δεξιά ή αριστερά ανάλογα προς τα πού κινείται ο χορός. Για καθαρά διδακτικούς λόγους θα μπορούσε ο χορός να ξεκινήσει με πάτημα του δεξιού ποδιού στην διάσταση λοξά αριστερά -τότε τα βήματα του χορού θα ήταν 8-αλλά στο 3ο-4ο και 5ο-6ο βήμα να έχουμε πάτημα-σύρσιμο δηλαδή μια μετακίνηση προς την αρχική θέση πρώτα του δεξιού και στην συνέχεια του αριστερού ποδιού μετρημένα ως εξής: πάτημα, βήματα 3 ή 5 και σύρσιμο, βήματα 4 ή 6. Τα περισσότερα χορευτικά σήμερα ξεκινούν τον χορό με το δεξί.

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More