Τουρνάλα

Λαογραφικά στοιχεία

Τουρνάλα είναι χορός που έλκει την καταγωγή του από την πρώην ΕΣΣΔ. Αν πέρασε στο Ρωσοκρατούμενο Κάρς (1878-1918) μέσα από τους Καρσλήδες Ποντίους που με την επιστροφή τους στις πατρογονικές τους εστίες τον μετέφεραν στην μητροπολιτική Ελλάδα ή μεταφέρθηκε απευθείας από τους Πόντιους της πρώην ΕΣΣΔ είναι ένα ζήτημα που δεν έχει ξεκαθαρίσει επακριβώς μέχρι σήμερα..

Χορογραφία

Δεξιόστοφος μεικτός χορός που κινείται σε κλειστό κύκλο, η λαβή είναι με τα χέρια στους ώμους και έχει 12 βήματα.

Έναρξη του χορού με το δεξί που πατά στην διάσταση δεξιά, το αριστερό περνά μπροστά από το δεξί και πατά στην διάσταση δεξιά (βήματα 1 & 2). Το ίδιο κινητικό μοτίβο επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές (βήματα 3-6). Τα υπόλοιπα 6 βήματα εκτελούνται στον τόπο πάντα με μέτωπο στραμμένο προς το κέντρο του κύκλου. Το δεξί προβάλλει λοξά αριστερά 3 φορές και το αριστερό λοξά δεξιά επίσης 3 φορές (βήματα 7-12).

Ο ρυθμός του χορού είναι πεντάσημος 5/8 (3-2).

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More