Τριπάτ

Λαογραφικά στοιχεία

Τριπάτ Ματσούκας. Δεξιόστροφος χορός που χορεύται σε κλειστό κύκλο με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες, σε ρυθμό αργού Μονού Τίκ.

Χορογραφία

Ο χορός ξεκινά με το δεξί πόδι-φτέρνα που προπορεύεται πάντα να πατά λοξά δεξιά (προς το κέντρο του κύκλου) και το αριστερό να ακολουθεί συνεχώς.

Εκτελούνται 5 βήματα προς το κέντρο, ενώ το 6ο είναι ένα μικρό βήμα του αριστερού ποδιού προς τα πίσω και ακολουθούν 6 συνολικά τριαράκια σαν αυτά του Τίκ Διπλόν με τα οποία ο χορευτής επανέρχεται στην αρχική του θέση.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More