ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΕΙΑ 2016

Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος του συλλόγου μας στα ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΕΙΑ 2016 από 19 – 20 Ιουνίου.

5Η Συνάντηση Ποντιακών Συλλόγων Κυριακή 19 Ιουνίου 2016

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More