Κωνσταντίν Σάββας

Λαογραφικά στοιχεία

Η ονομασία του χορού προήλθε από τον φρούραρχο Μπάφρας & Σαμψούντας τον Κωνσταντίν Σάββα που και ήθελε να δημιουργήσει δικό του κράτος στην περιοχή που εξουσίαζε.  Από την άλλη μεριά ο Αλέξιος Κομνηνός θέλησε να δημιουργήσει την αυτοκρατορία του (της Τραπεζούντας) και έτσι ήρθε σε αντίθεση με τον  Κωσταντίν Σάββα. Στις μεταξύ τους συζητήσεις για δημιουργία ενιαίου κράτους άλλοτε συμφωνούσαν και άλλοτε διαφωνούσαν. Αυτήν ακριβώς την αναποφασιστικότητα στην στάση τους οι Μπαφραίοι την μετέτρεψαν σε χορό προς τιμήν του φρούραρχου που πλέον τον αποκαλούσαν Οσμάν Αγά για να μην προκαλούν τους Τούρκους.

Τα βήματα του χορού ήταν γνωστά σε ολόκληρο τον Πόντο αφού τον συναντάμε με διαφορετικές ονομασίες. Στο Κάρς τον αποκαλούσαν Τσοκμέ, Φόνα στην Αργυρούπολη , Αρμενίτ’ σσας στην Γαλίανα, Καβαζίτας στην Κερασούντα. Σαν όργανο συνοδείας χρησιμοποιείται  συνήθως ο ζουρνάς και το νταούλι ή λύρα (στοιχεία παρμένα από το βιβλίο του Ν. Ζουρνατζίδη Συμβολή στην Έρευνα του Ποντιακού Χορού)

Χορογραφία

Μεικτός χορός που έχει 4 βήματα (ένα τριαράκι μπροστά και ένα πίσω), το σώμα είναι στητό και η λαβή είναι από τους ώμους ή από την μέση σαν αγκαλιά. Χορεύεται και προς τα δεξιά αλλά και προς τα αριστερά σε κλειστό κύκλο. Όταν πηγαίνει προς τα δεξιά προπορεύεται το αριστερό πόδι ενώ προς τα αριστερά το δεξί. Το σώμα έχει μια φορά προς τα δεξιά (περιγραφή χορού που κινείται δεξιόστροφα), πάτημα αριστερού ποδιού με κατεύθυνση το κέντρο του κύκλου (1ο βήμα) (2ο βήμα) ακολουθεί πάτημα-σουστάρισμα με την μύτη του δεξιού ποδιού κοντά και πίσω από το δεξί (ένας χρόνος). Πάτημα δεξιού ποδιού προς την νοητή περιφέρεια του κύκλου (3ο βήμα) και (4ο βήμα) πάτημα-σουστάρισμα αριστερού ποδιού προς τα πίσω αλλά μπροστά από το δεξί (2ος χορευτικός χρόνος).

Περιγραφή χορού που κινείται αριστερόστροφα, το σώμα έχει φορά προς τα αριστερά. Πάτημα δεξιού ποδιού με κατεύθυνση το κέντρο του κύκλου (1ο βήμα) (2ο βήμα) ακολουθεί πάτημα-σουστάρισμα με την μύτη του αριστερού ποδιού κοντά και πίσω από το δεξί (1ος χρόνος). Πάτημα αριστερού ποδιού προς την νοητή περιφέρεια του κύκλου (3ο βήμα) και (4ο βήμα) πάτημα-σουστάρισμα δεξιού ποδιού προς τα πίσω αλλά μπροστά από το αριστερό (2ος χορευτικός χρόνος).

Ο ρυθμός είναι τετράσημος 4/4 (2-2).

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More