Διπλόν Ομάλ

Λαογραφικά στοιχεία

Θεωρείται  μια από τις πολλές παραλλαγές του χορού Κοτσιχτόν Ομάλ ο οποίος με διαφορετικές ονομασίες (Εμπρ’ Οπίς, Ομάλιν, Τσαραχότ, Φούλουρ-Φούλουρ, Αρχουλαμάς, Λάχανα, Ομάλ΄ τη Τσαϊνικίας, κ.λ.π) χορευόταν σχεδόν σε ολόκληρο τον Πόντο.

Ο χορός συνοδεύεται από τραγούδι και παίζεται κυρίως με βιολί που αντικατέστησε τον κεμανέ, με ούτι αλλά και λύρα.

Χορογραφία

Δεξιόστροφος μεικτός χορός που χορεύεται σε κλειστό  κύκλο και έχει 9 βήματα. Η αρχική λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες.

Με το σώμα λοξά δεξιά κατά την φορά που κινείται ο χορός εκτελείται αριστερό τριαράκι (αριστερό-δεξί-αριστερό) λοξά δεξιά προς το κέντρο του κύκλου (βήματα 1-3) στο (4ο βήμα) πάτημα δεξιού ποδιού δίπλα στο αριστερό ενώ ταυτόχρονα τα χέρια κατεβαίνουν κυκλικά από πάνω προς τα κάτω και το σώμα γέρνει προς τα εμπρός. Σύρσιμο αριστερού ποδιού προς τα πίσω, δηλαδή προς την περιφέρεια του κύκλου (βήμα 5), στην συνέχεια το δεξί πόδι σηκώνεται τεντωμένο προς το κέντρο του κύκλου, ενώ το σώμα και τα χέρια επανέρχονται στην αρχική τους θέση (βήμα 6). Πάτημα του δεξιού ποδιού πίσω στην αρχική θέση (βήμα 7) πάτημα αριστερού δίπλα στο δεξί (βήμα 8) πάτημα-χτύπημα δεξιού ποδιού στον τόπο (βήμα 9)..

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More